Bedrijfskundig Advies

Barneveld Bedrijfskundig Adviseurs is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunt bij haar bedrijfsvoering. Bedrijfskundig advies is er speciaal voor ondernemers die het gevoel hebben dat het een en ander beter kan. Dat er meer uit de onderneming te halen valt. In dit kader kan bedrijfskundig advies van grote toegevoegde waarde zijn. Maximaal rendement behaalt u met een duidelijke visie voor de toekomst en een doordachte tactiek. Bedrijfskundig advies is een voorwaarde voor succes.

Soms heeft u hierbij behoefte aan iemand met inhoudelijke kennis en soms heeft u behoefte aan iemand die gewoon met u meedenkt. Professionele deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid staan bij ons daarom hoog in het vaandel. Door middel van bedrijfskundig advies en eigen ondernemerschap kunnen wij bedrijfskundig advies zo concreet mogelijk maken.

Speerpunten van ons advies:

  1. Koersbepaling
  2. Financiering
  3. Huisvesting
  4. Rendementsverbetering

Het doel dat wij onszelf stellen is het bewerkstelligen van een efficiëntere en doelgerichtere organisatie door middel van bedrijfskundig advies. Via lange termijn oplossingen voor strategische en operationele vraagstukken kunnen wij het rendement van uw onderneming vergroten. Wanneer wij onze (bedrijfskundige) werkzaamheden bij u afronden laten wij een onderneming achter die weet wat ze wil en hoe ze de beoogde resultaten effectief kan bereiken.